Thông tin khoa học kỹ thuật

Lần đầu tiên: xây dựng thành công hệ gene cá thể người Việt (17/01/2014)

Xây dựng thành công hệ gene cá thể người Việt là tiền đề quan trọng nhằm nghiên cứu về sự đa dạng sinh học cũng như mối quan hệ giữa các chủng người Việt...

Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố kết quả đầu tiên về nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gene người Việt.

Tiến sỹ Lê Sỹ Vinh – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gene người Việt bắt đầu từ tiếp cận của kỹ thuật tính toán tin - sinh. Nhóm nghiên cứu đã nhận được dữ liệu hệ gene của một cá thể người Việt vào cuối năm 2013, bao gồm hơn 108 tỉ nucleotide. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng và phân tích hệ gene của cá thể người Việt bằng công nghệ hiện đại.

Qua phân tích và so sánh thấy rằng gần như toàn bộ hệ gene chuẩn của người được bao phủ bởi dữ liệu hệ gene cá thể người Việt này.

Việc xây dựng và phân tích được hệ gene một cá thể người Việt của nhóm nghiên cứu cho thấy, các nhà khoa học Việt Nam bắt đầu làm chủ được quy trình, cũng như các phương pháp tính toán hiện đại để từng bước thực hiện các dự án liên quan đến hệ gene nói chung, và hệ gene người nói riêng.

Kết quả nghiên cứu này cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tiến hành các dự án tiếp theo nhằm nghiên cứu về sự đa dạng sinh học cũng như mối quan hệ giữa các chủng người Việt, hay với các chủng người khác ở Châu Á cũng như trên thế giới.

 

Theo Sức khỏe & Đời sống

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2