Hoạt động của VinaPharm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP (26/04/2018)

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Tổng công ty, số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến dự đại hội có Ông Nguyễn Tất Đạt - Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược - Bộ Y tế; Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc/Kế toán trưởng của các doanh nghiệp thành viên; Ông Lê Việt Hùng - Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Các cổ đông đại diện sở hữu cho 209.944.642 cổ phần, tương ứng 88,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.
Đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Ông Nguyễn Tất Đạt - Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược - Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. 

 

 

DS. Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT - Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Hội nghị. 

 

 

Ths. Đinh Xuân Hấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Hội nghị.  

 

11 

Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

phát biểu tại Hội nghị.  

 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

 

 

 

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2