Tin ngành dược

Công bố thông tin liên quan đến thuốc Cosmegen lyovac đã được cấp phép nhập khẩu (21/03/2018)

Ngày 29/12/2017, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 23127/QLD-KD đồng ý để Công ty Cổ phần Dược TW3 được nhập khẩu thuốc Cosmegen lyovac (chứa hoạt chất Dactinomycin) tại đơn hàng số 600/CNHN đề ngày 25/8/2016 (số lượng: 500.000 lọ). Để tạo điều kiện các cơ sở khám chữa bệnh có nhu cầu chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 để dự trù mua thuốc Cosmegen lyovac tại đơn hàng số 600/CNHN, Cục Quản lý Dược công bố thông tin về thuốc Cosmegen lyovac đã được cấp phép nhập khẩu tại đơn hàng số 600/CNHN (chi tiết đính kèm).

File download :71445-2032018_Cosmegen_lyovac.pdf

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2