Hoạt động của VinaPharm

LỄ BÀN GIAO VINAPHARM SANG CÔNG TY CỔ PHẦN (06/7/2017)

Ngày 30/6/2017, tại trụ sở Tổng Công ty Dược Việt Nam, Ban chỉ đạo cổ phần hóa (Bộ Y tế) tổ chức lễ bàn giao doanh nghiệp từ Tổng công ty Dược Việt Nam (Công ty TNHH MTV) sang Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
 
Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế;  Ông  Lê Thành Công, Phó vụ trưởng Vụ KHTC - Bộ Y tế; Ông Trần Viết Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB - Bộ Y tế; đại diện Cục Quản lý Dược Việt Nam; Đại diện Văn phòng Chính Phủ, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Dược Việt Nam CTTNHHMTV, CTCP; Ban lãnh đạo các công ty con. Tại buổi lễ Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công Ty TNHH MTV đã bàn giao tài sản, tiền vốn cho Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP với giá trị thực tế tại doanh nghiệp 3.233.226.802.703 đồng (ba nghìn hai trăm ba mươi tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm linh hai nghìn, bảy trăm lẻ ba đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: 3.004.903.126.936 (Ba nghìn không trăm lẻ bốn tỷ, chín trăm linh ba triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm ba mươi sáu đồng). Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP được sử dụng toàn bộ tài sản (hữu hình, vô hình), nguồn vốn đã nhận bàn giao để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa đã bàn giao và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
 
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 
 
1
 

 
2 
 
 
 
21
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
41
 
 
 
5
 
 
 
7
 
 
 
71 
 
 
 
8
 
 
Vinapharm 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2