Quan Hệ Cổ Đông

Ngày 19/5/2017 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP trên sàn Upcom

THÔNG BÁO

Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

 

 Căn cứ quyết định số 338/QĐ-SGDHN ngày 12/5/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và công văn số 294/TCTD-KHĐT về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao địch đầu tiên của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

 

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: DVN
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 237.000.000 cổ phiếu ( Hai trăm ba mươi bảy triệu cổ phiếu)
 • Tổng giá trị chứng khoán giao dịch: 2.370.000.000.000 đồng ( Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
 • Ngày giao dịch: Thứ sau ngày 19/5/2017 
 • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.400đ/cổ phiếu

 

Trân trọng thông báo !

File download :84279-thông báo.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2