Tin y tế

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 (24/3/2016)

Thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN; Kế hoạch số 255/KH-BYT ngày 09/3/2017.
Ngày 20/3/2017 Bộ y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ y tế giai đoạn 2011- 2016.
 
 
 

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2011, Bộ Y tế hoàn thành chuyển đổi hoạt động của các doanh nghiệp sang hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010. Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ Y tế đã chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng theo các quy định về chính sách đối với người lao động theo quy định tại nghị định 91/2010/NĐ-CP và hiện nay là nghị định 63/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khác.
Người lao động trong các doanh nghiệp đều nắm bắt được chủ trương, chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần hóa và sự cần thiết phải thực hiện cổ phần hóa cũng như các chế độ của nhà nước đối với người lao động. Các doanh nghiệp NN thuộc Bộ Y tế đều triển khai theo đúng trình tự và quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.
Đến ngày 31/12/2016 đã có 6 doanh nghiệp đang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và 2 doanh nghiệp đang cổ phần hóa là: Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và sinh phẩm số 1, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt. 
Các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đều hoạt động ổn định. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều có sự tăng trưởng, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động
- Tổng số vốn chủ sở hữu của Bộ Y tế tại các doanh nghiệp độc lập trực thuộc tăng từ 1.676 tỷ đồng vào năm 2011 lên 4.417 tỷ đồng vào năm 2016, gấp gần 3 lần.
- Doanh thu tăng khoàng gần 1000 tỷ đồng qua các năm ( năm 2011 là 5.890 tỷ đồng, tăng lên 6.883 tỷ đồng vào năm 2016). Trong đó, doanh thu cao nhất là Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha với 3.196,26 tỷ). Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao nhất là 2 doanh nghiệp vắc xin ( Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và sinh phẩm số 1, Từ 127,56 tỷ năm 2011, tăng lên 327,66 năm 2016, gấp hơn 2,5 lần; Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt từ 16,8 tỷ năm 2011, tăng lên 43,1 tỷ, gấp gần 2,5 lần).
Việc cổ phần hóa DNNN gắn với bán đấu giá cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng khoán: Bộ Y tế đã chỉ đạo các doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa phải thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định tại quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật về chứng khoán.
Việc thực hiện tái cơ cấu thông qua mua bán nợ để chuyển sang công ty cổ phần : Không có.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2