Các công ty thành viên

Khảo sát thu thập thông tin sản xuất sản phẩm hóa dược phục vụ công tác lập quy hoạch Hóa dược Việt Nam. (28/2/2017)

Kính gửi: - Các Công ty con,

                                          - Các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.  

                                          (Sau đây gọi tắt là các Công ty thành viên)

Để thu thập thông tin về sản xuất, kinh doanh sản phẩm hóa dược nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương đề nghị có buổi làm việc trực tiếp với Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP theo nội dung trong Phiếu thu thập thông tin.

Để có tư liệu thực tế về tình hình sản xuất nguyên liệu và thành phẩm thuốc hóa dược (gọi tắt là sản phẩm hóa dược) của các doanh nghiệp trong Tổng công ty cung cấp cho đoàn thảo sát, Tổng công ty Dược Việt Nam- CTCP đề nghị các Công ty thành viên xem xét, điền đầy đủ thông tin vào phiếu thu thập thông tin nêu trên và gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam –CTCP để Tổng công ty tổng hợp, báo cáo Cục Hóa chất.

Phiếu thu thập thông tin của Quý công ty xin được gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam-CTCP theo địa chỉ: email: vinapharm@vinapharm.com.vn, Fax: 04.38443665, đường công văn: số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. trước ngày 03/03/2017

Mẫu phiếu tại file đính kèm.

File download :38356-01 Phieu thu thập tt DN hoa duoc lan 1.doc

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2