Quan Hệ Cổ Đông

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (13/4/2018)

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 kèm Công văn giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế (09/4/2018)

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 và Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế.

Xem chi tiết
Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (23/3/2018)

Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem chi tiết
Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2017 (Đã kiểm toán) (23/3/2018)

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2017 (đã kiểm toán)

Xem chi tiết
Báo cáo Tài chính Công ty mẹ năm 2017 (23/3/2018)

Báo cáo Tài chính Công ty mẹ năm 2017

Xem chi tiết
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 (20/3/2018)

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018

Xem chi tiết
Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2018 (16/3/2018)

Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

Xem chi tiết
Trang < << 2 3 45 6 >> >    Trang 4 / 14

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2