Quan Hệ Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN (27/11/2016)

Ngày 27 tháng 11 năm 2016, Tổng công ty Dược Việt Nam- Công ty cổ phần đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem chi tiết
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN (27/11/2016)

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Dược Việt Nam- Côn ty cổ phần.

Xem chi tiết
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN THEO PHƯƠNG THỨC THỎA THUẬN TRỰC TIẾP (14/7/2016)

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Xem chi tiết
BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM (22/6/2016)

Sáng ngày 22/6/2016 tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX. Tổng công ty dược Việt Nam đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty mẹ, Tổng công ty Dược Việt Nam.

Xem chi tiết
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM (25/5/2016)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

Xem chi tiết
Trang < << 12 13 1415 16 >> >    Trang 14 / 16

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2