Tin ngành dược - Trong nước

Đính chính Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế (14/4/2014)

Quyết định số 1129/QĐ-BYT ngày 02/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Xem chi tiết
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu KTCL 100% lô thuốc nhập khẩu đối với các Công ty có thuốc vi phạm chất lượng (03/4/2014)

Ngày 05/3/2014, Cục Quản lý Dược có Công văn số 3256/QLD-CL về việc hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL

Xem chi tiết
Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 8)

Ngày 11/3/2014, Bộ Y tế có Quyết định số 828/QĐ-BYT Công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học đợt 8

Xem chi tiết
Đính chính danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (27/3/2014)

Ngày 12/3/2014, Bộ Y tế có Công văn số 1081/BYT-QLD về việc đính chính một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Xem chi tiết
Quy định mới về sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh (26/3/2014)

Ngày 14/02/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BYT Quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh.

Xem chi tiết
Quy định mới về hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam (24/3/2014)

Ngày 26/2/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BYT Quy định về hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

Xem chi tiết
CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (21/02/2014)

Ngày 10/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 68/QĐ-TTg quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Xem chi tiết
Trang < << 56 57 5859 60 >> >    Trang 58 / 61

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2