Hoạt động của VinaPharm - Các công ty thành viên

Khẩn - Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập (02/6/2017)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

Xem chi tiết
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP NĂM 2017

Ngày 26/4/2017, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem chi tiết
Khảo sát thu thập thông tin sản xuất sản phẩm hóa dược phục vụ công tác lập quy hoạch Hóa dược Việt Nam. (28/2/2017)

Khảo sát thu thập thông tin sản xuất sản phẩm hóa dược phục vụ công tác lập quy hoạch Hóa dược Việt Nam.

Xem chi tiết
Khẩn - Xin góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dược (16/12/2016)

Tại cuộc họp ngày 14/12/2016, Cục Quản lý Dược Việt Nam có yêu cầu Tổng công ty Dược Việt Nam và các Công ty thành viên góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dược.

Xem chi tiết
Khẩn - Xin ý kiến góp ý Dự thảo một số Thông tư hướng dẫn Luật Dược (15/12/2016)

Tại cuộc họp ngày 14/12/2016, Cục Quản lý Dược Việt Nam có yêu cầu Tổng công ty Dược Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên về việc góp ý Dự thảo một số Thông tư hướng dẫn Luật Dược. Các Thông tư này dự kiến ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Xem chi tiết
Khẩn - Xin ý kiến góp ý về nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc trước 01/01/2017

Xin ý kiến góp ý về nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc trước 01/01/2017

Xem chi tiết
Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Dược (18/10/2016)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Dược

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 11

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2