Tin tức - sự kiện - Tin ngành dược

Giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông tin dược lý của Codein (25/9/2013)

Ngày 12/9/2013, Cục Quản lý Dược ra Công văn số 15113/QL-ĐK về việc Giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông tin dược lý của Codein

Xem chi tiết
Quyết định rút thuốc đã được công bố ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (23/9/2013)

Ngày 23/8/2013, Bộ Y tế ra Quyết định số 3079/QĐ-BYT về việc rút thuốc đã được công bố ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học

Xem chi tiết
Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 6 (23/9/2013)

Ngày 19/8/2013, Bộ Y tế ra Quyết định số 2993/QĐ-BYT về việc Công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 6

Xem chi tiết
Sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất Glucosamin (19/8/2013)

Ngày 05/8/2013, Cục Quản lý Dược có Công văn số 12509/QLD-ĐK về việc Sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất Glucosamin.

Xem chi tiết
Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 7 (09/8/2013)

Ngày 01/7/2013, Bộ Y tế ra Quyết định số 2296/QĐ-BYT công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 7).

Xem chi tiết
Đính chính thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (8/8/2013)

Ngày 15/7/2013, Bộ Y tế thông báo đính chính một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Xem chi tiết
Quyết định rút số đăng ký thuốc số 195/QĐ-QLD (26/7/2013)

Ngày 15/7/2013, Cục Quản lý Dược ra Quyết định số 180/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký thuốc

Xem chi tiết
Trang < << 56 57 5859 60 >> >    Trang 58 / 60

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2